Gryllus Advies drijft op vele jaren ervaring met projecten in de buitenruimte. Die ervaring is opgebouwd door in verschillende rollen – variërend van werkvoorbereider tot projectleider/teamleider – aan een veelvoud van projecten van divers pluimage gewerkt te hebben. De ervaring is daarmee breed en strekt zich uit van het maken van technische tekeningen en het opstellen van kostenramingen tot het opstellen van contractstukken en het organiseren en houden van aanbestedingen. Uiteraard horen daar ook alle bijkomende zaken als opstellen van projectadviezen, afstemmen met ontwerper/architect, bewoners en belanghebbenden, aanvragen van vergunningen, afstemming met onderzoekspartijen, nutspartijen, waterschappen en gemeenten, opstellen van BLVC-plannen, aansturen projectteam, opstellen en bewaken van planningen en het voeren van directie UAV bij.

Projecten

De ruime ervaring is in ruim vijftien jaar opgedaan binnen projecten in de buitenruimte met een uiteenlopende karakters. Deze varieerden bijvoorbeeld van het opstellen van renovatiebestekken (OMOP) voor openbaar groen, de inrichting van een park met schoolomgeving, de herinrichting van een waterwingebied tot openbaar park, de herontwikkeling van een bestaande woonomgeving naar hoogwaardig wonen in het bos, de hoogwaardige herinrichting van een terrein rondom een kantorencomplex, herinrichting van een hogeschoolcampus, uitwerken van een kwaliteitsimpuls openbare ruimte van een kernwinkelgebied en bestekuitwerking van bermbeheer tot de herinrichting van het openbaar gebied van een bedrijventerrein of de gefaseerde herontwikkeling van een deel van een luchthaven.

Kortom, voldoende ervaring om ook uw project op de juiste manier te ondersteunen en tot een succes te maken!