Het landzijdig deel (het deel vóór de douane) van Rotterdam The Hague Airport wordt als sinds 2005 gefaseerd herontwikkeld. In het entreegebied wordt de centrale toegangs-as aan weerszijden voorzien van een parterre met vrijstaande kantoorgebouwen. Het plein voor de terminal wordt opnieuw ingericht en omringd met kantoorgebouwen en hotels. Verder wordt er uitgebreid voorzien in parkeervoorzieningen (op maaiveld) en is aan de oostzijde van de luchthaven een geheel nieuw luchtvaart georiënteerd bedrijventerrein ontwikkeld. De gefaseerde herontwikkeling houdt o.a. in de uitwerking en aanleg van een geheel nieuw basisrioolplan, het opwerpen van (geluidswerende) dijklichamen met boomstructuren, bouw- en woonrijp maken, realisatie van nieuwe ontsluitingswegen (incl. voorbelasting) en de uitgifte van nutstracés.

IMG_6636

Binnen het project herontwikkeling Rotterdam The Hague Airport bestonden de werkzaamheden o.a. uit aansturing van het projectteam, uitwerken stedenbouwkundig matenplan, bouw- en woonrijp maken, basisrioleringsplan, voorbereiding verkeersbesluiten, bestekken opstellen en begeleiden aanbestedingstraject.