De woonwijk Kerckebosch in Zeist is in verschillende tijdperken gebouwd. Een deel bestaat uit vrijstaande woningen uit de jaren dertig, het andere deel bestaat uit naoorlogse galerijflats. Veel van deze flats zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen.  De flats worden gesloopt om plaats te maken voor ca. 850 gedifferentieerde woningen. Van appartementgebouwen met sociale huur tot aan vrijstaande woningen in het hoger segment. Voor deze ingrijpende transitie van de wijk is een nieuwe stedenbouwkundige structuur uitgewerkt die uit gaat van wonen in een bos-omgeving.

Het nieuwe Kerckebosch bestaat uit 6 buurten, elk met een eigen karakter. Bepaald door de omliggende natuur, inrichting van de buitenruimte en architectuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met de Utrechtse Heuvelrug en Landgoed Heidestein.

Heide 3

Binnen het project herontwikkeling Kerckebosch Zeist is o.a. ervaring opgedaan en uitgebreid met vergunning trajecten, bouwrijp maken met grootschalige bomenkap, basisrioleringsplan, riooluitwerking en infiltratievoorzieningen, civieltechnisch projectteamoverleg, opstellen masterplan nutsvoorzieningen, woonrijp maken, bestekken opstellen en begeleiden aanbestedingstraject.