Goudse Poort is een bedrijventerrein in Gouda, gelegen langs de A12. Het bedrijventerrein is ruim 40 jaar oud en kende tot aanvang van het project een vrij grote leegstand in kantoren en loodsen. De buitenruimte van het bedrijventerrein, specifiek het noordwestelijk gebeid, was versleten en het gebied toonde verschijnselen van verpaupering. De zettingsproblematiek waar het gebied mee kampt (het gebied heeft een autonome zetting van tot enkele centimeters per jaar) droeg daar niet aan bij.

Voor gemeente Gouda is een inrichtingsontwerp (SO, VO en DO) voor de openbare buitenruimte gemaakt. Voor het gebied zijn vervolgens wegenbouwkundige adviezen uitgebracht en zettingsberekeningen opgesteld, kostenramingen (SSK) gemaakt, risicoanalyses opgesteld, etc. Dit is gefaseerd uitgewerkt tot aanbesteding gerede stukken (tekeningen, RAW-bestekken en bijlagen).